Effektiv implementering

Mange undersøgelser viser desværre stadigt at det ofte er svært at realisere de
ønskede mål for strategier og projekter!

Èn afgørende løsning er målettet og professionelt at arbejdet med den organisatoriske implementering
– sammenhængende og tidligt i forløbet.

Sandwalk bidrager typisk i følgende situationer:

 • Behov for markant at øge effekten af iværksatte ændringstiltag – strategier og projekter
 • Ønske om analyse (ledelsesinformation) af forandringsberedskabet i forbindelse identifikation eller forberedelse af nye strategier
 • Store eller afgørende ændringer med oplevede eller relle org påvirkninger skal gennemføres i organisationen
 • Uklarhed eller konflikter mellem væsentlige interessenter
 • Behov for øget fremdrift og kapacitet i ændringsporteføljen i organisationen
 • Interesse i en uvildig vurdering/audit af forandringsmodenhed og kapacitet samt anbefalinger til fremtidige tiltag
 • Oplevet utilstrækkelig sammnehæng – eller endda konflikt – i de faktorer, der skal sikre og muligøre reelle og varige forandringer i organisationen
 • Markante nye ydre eller indre krav til organisationen og dens deltagere
 • Ønske om at den organisatorisk “modstand” skal reduceres – ændring af hidtidige dårlige erfaringer på området
 • Erkendelse af at hidtidige tiltag ikke har givet den nødvendige effekt i praksis, ude “i fronten” eller hos slutkunderne
 • Ambitionen om at øge implementerings/change management kapaciteten via kompetencer, forståelse, kultur og praksis blandt ledere og projektfolk
 • Mangel på specialist ressourcer indenfor implementering / change management (f.eks. change/OI lead manager eller til udvalgte specifikke tiltag, f.eks. forandringskommunikation, adfærdsdesign/Nudging, stakeholder håndtering m.m.)

Sandwalk lægger derfor særligt vægt på…

 • Tidlig og konkret plan for implementerings/forandringsarbejdet med selvstændige mål
 • Etablering af klare og aftalte visioner, mål, succeskriterier m.m. for de bagvedliggende initiativer – strategi, projekter m.m. (se også “Projektledelse“) – “Tydeliggøre HVAD, HVORFOR og HVORDAN”
 • Aktiv vurdering af oplevede og reelle konsekvenser for de involverede, og for slutkunder (Business Impact)
 • Stærkt fokus på hvordan organisationen kommer fra “BØR” til “GØR” – etablere forudsætninger og eliminere forhindringer
 • Anerkendelse af og respekt for organisationens oplevelse af ændringerne, og deres muligheder for at bidrage
 • Vurdering af forandringskapacitet og forandringsparathed – generelt og specifilt
 • Udvikling af organisationens evne og vilje samt mulighed for at handle – gennemføre forandringer i praksis – eksekvering og forandringsledelse
 • Tidlig og tæt involvering af interessenter
 • Ansvarliggørelse og opfølgning med støtte og konsekvens
 • Aktive beslutninger og tydelig kommunikation
 • Individuel sparring og coaching af linieledere
 • Udvikling af projektværktøjer og -processer ift. implementering (se også “Projektledelse“)
 • Sikre sammenhængende, understøttende HR tiltag som f.eks. performance/reward mgt, kompetenceudvikling, ledelseskvalitet m.m. (se også Forretningsorienteret HR“)

Udvalgte opgaver:

 • Adfærdspåvirkning af rygere – Nudging/Adfærdsdesign
 • Implementering af Bus/Tog takstreform i Vestdanmark inkl. massiv stakeholder håndtering og IT udvikling
 • Udformning af change management strategi og koncept til global IT udrulning
 • Change management lead ifm. IT udrulning og omlægning af forretningsprocesser
 • Virksomhedstransformation ny organisering, styring, effektivisering, strategiproces m.m.
 • Effektiviseringsforløb – leveringskvalitet, procesoptimering, kundeservice og administrativ forenkling
 • Forretnings- og organisationsudvikling i stor driftsorganisation
 • Transformation af offentlig institution
 • Nordisk implementering af koncept for løbende forbedringer
 • Change management støtte til store og tværnationale projekter
 • Udvikling af kunde- og medarbejdertilfredshed
 • Design og implementering af ny IT organisation
 • Vurdering af organisatorisk parathed
 • Etablering af understøttede og sammenhængende strategiske tiltag – ledelseskvalitet, processer, mål, kultur, performance management m.m.
 • Coaching og udvikling af ledelsesteam
 • Fremdriftsstyring og gevinstrealisering
 • Lang række direkte HR projekter – nationalt og tværnationalt (se dele af disse under ”Forretningsorienteret HR”)
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram