Forretningsorienteret HR

Udvikling af succesfulde HR miljøer starter med et helt grundlæggende spørgsmål:

Hvordan sikrer vi at HR organisationen er og opleves som en omkostningseffektiv
leverandør af ydelser, der har synlig forretningseffekt?

Sandwalk bidrager typisk i følgende situationer:

 • Ny forretningsmæssig situation, der stiller afgørende nye krav til organisationen – og derfor HR
 • Implementering af nye forretningsstrategier, governance, compliance e.lign.
 • Virksomhedsopkøb, sammenlægning eller integration
 • Oplevet ubalance mellem opgaver i HR og tildelte ressourcer
 • Gensidigt manglende forståelse eller reelt samarbejde mellem HR og den øvrige organisation
 • Uklare strategier, mål, processer eller opgaver i HR
 • Uklar, utilstrækkelig eller udokumenteret værdiskabelse i HR
 • Behov for audit/compliancevurdering af org/HR praksis
 • Ønske om forenklinger, effektiviseringer eller mere synlig ”investeringsafkast” i HR
 • Utilfredshed og manglende forståelse for HR i resten af forretningen
 • Etablering eller sammenlægning af HR afdelinger – nationalt eller tvær-nationalt
 • Behov for interim ledelse i/af HR
 • Ønske om nyt HR system – kravspecifikation, prof. of concept, udbud/valg eller implementering
 • Specifikke Org/HR bidrag til program/projektledelse samt implememterings relaterede tiltag (Se under – “Projektledelse” – “Effektiv implementering“)
 • Behov indenfor detailområder (typiske HR ydelser) – F.eks
  • Performance leadership – forankring og anvendelse af klare mål
  • Design og gennemførsel af udviklingsprogrammer på organisationsniveau
  • Opbygning af sammenhængende performance- og belønningssystemer
  • Organisationsændringer og – review
  • Opkøb og integrationer
  • Udvikling af værdier, kultur og ledelseskvalitet
  • Etablering af strategiske kompetencemodeller og kompetenceudvikling
  • Tiltrækning og fastholdelseemployer branding og onboarding
  • Talent og performance leadership
  • Udvikling, sparring og coaching af linieledere og ledergrupper, herunder teamudvikling
  • Organisatoriske analyser og reviews til fastlæggelse af status og udviklingsmuligheder

Sandwalk lægger derfor særligt vægt på…

 • Fastlæggelse af de forretningsmæssige mål for projektet
 • Etablering af klare aftaler og forventningsafstemning
 • Tidlig og løbende involvering af interessenter
 • Ansvarliggørelse af involverede parter
 • Løbende opfølgning og fremdriftsstyring
 • Systematisk evaluering og fleksibel tillpasning for at nå opstillede mål
 • Tydelige og helhedsorienteret beslutningsoplæg
 • Risiko- og konskvensvurderinger samt aktive beslutninger
 • Fokus på change management / effektiv implementering fra dag 1
 • Forankring af læring og kompetencer undervejs

Udvalgte opgaver:

 • Totale HR transformationer – feks. fra administration til forretningsfokus
 • Opbygning, udvikling og ledelse af HR funktioner – nationalt og tværnationalt
 • Design og ledelse af strategiske organisations- og HR programmer
 • Effektivisering og forretningsorientering af HR
 • Udvikling af HR’s ”forretningsmodel” fsva. People/HR/organisationsstrategi og operationelle mål, HR nøgletal, ydelseskatalog, sourcing m.m.
 • Opbygning af HR’s ”leveranceapparat” i form af bl.a. organisering (herunder shared service centre og HR business partner kapacitet), kompetencer, kultur, processer og IT understøttelse m.m.
 • Krav specifikation, ”proff of concept” og implementering af HR systemer
 • Org/HR dele af opkøb og integration af selskaber, herunder HR due diligence
 • HR review og audit bl.a. compliance, kundetilfredshed, effektivitet og forretningsmæssig værdiskabelse
 • Coaching og ad hoc støtte til HR ledelse og medarbejdere (og topledelsen)
 • Design og implementering af HR del koncepter til understøttelse af forretningsstrategier
 • Etablering og implementering af kompetenceudviklingsstrategier, -modeller og -værktøjer samt operationalisering, inkl. ledernetværk, e-learning og corporate academies m.m.
 • Udvikling af ledelseskvalitet i bl.a. Norden, England og Thailand – herunder bl.a. etablering af ledelsesgrundlag og -evaluering, coaching, udviklingsprogrammer o.lign.
 • Strategier, koncepter og operative tiltag omkring tiltrækning og fastholdelse samt employer branding og rekruttering
 • Fraværsreduktion i store driftsorganisationer
 • Design af lønpolitikker og performancebaseret lønsystemer
 • Tværnational talent og performance leadership
 • Organisationsanalyser, -review og –design
 • Review af løntransaktioner og kontrakter samt HR processer
 • Udvikling af projektværktøjer og -processer ift. implementering og HR
 • Sikring af HR/Org elementer i program- og projektkoncepter og -kompetencer
 • Direkte ledelse af HR afdelinger samt HR projekter og programmer
 •  
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram